torsdag 16 februari 2012

Krav vs Rainforest Alliance 1-0


Det här med märkningar av produkter är ju till för att förenkla för konsumenten, men ibland blir det tvärtom och därför tänkte jag att det vore på sin plats att försöka förtydliga vad de olika märkena står för och faktiskt garanterar. Man kan lätt bli invaggad i tron att miljömärkningarna är likvärdiga. Så är tyvärr inte fallet. Kanske tydligast är skillnaderna mellan följande märkningar: KRAV och Rainforest Alliance.
Jag har hittat all info på medveten konsumtions hemsida men tagit bort de punkter under KRAV som handlar om djurhållning då Rainforest A. inte har sådana produkter.
KRAV-märkningen står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar.
KRAV uppfyller EU-förordningen för ekologisk produktion men har vissa egna regler utöver denna. Den största skillnaden mellan KRAV och EU:s regler är kraven på djurhållning, där KRAV har en högre nivå.

Produkter Livsmedel men även t.ex. jord, gödsel, hund- och kattmat och textilier. På KRAVs hemsida kan du söka på produkter i deras register.

Miljöhänsyn

Produktionen är ekologisk.
Kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer (GMO ) får inte användas.
Vattenanvändning: Det finns KRAV-regler kring att man inte får överutnyttja vattenresurserna och åtgärder ska vidtas om det finns risk att marken blir försaltad.
Förpackningar: Det finns en övergripande regel om att välja miljöanpassade förpackningsmaterial och att undvika klorbaserade plaster.

Hälsa

Tillsatser: KRAV tillåter inga smakförstärkare, sötningsmedel, klumpförebyggande medel (utom i salt) eller färgämnen. Av de 316 tillsatser som är godkända inom EU har KRAV godkänt en tiondel av dem.
Joniserande bestrålning är inte tillåtet enligt KRAV:s regler, alltså inte heller av kryddor, som annars är godkänt i Sverige.
GMO: inte tillåtet.

Etiska arbetsvillkor En KRAV-godkänd produktion kan bli underkänd om arbetsvillkor och sociala förhållanden vid produktionsplatsen är undermåliga.

Kontroll
Varje företag får minst ett besök per år av en revisor som kontrollerar att KRAVs regler följs. Det är både anmälda och oanmälda kontrollbesök.

Rainforest Alliance är en internationell och ideell miljöorganisation. Dess uppdrag är att skydda ekosystem och de människor och vilda djur och växter som är beroende av dem. Rainforest Alliance arbetar för att skydda vilda djur och växter, naturresurser, samt för att hantera bekämpningsmedel på ett ansvarsfullt sätt och främja de anställdas välmående och samhällets välfärd. Rainforest Alliance märkningen bygger på miljöskydd, social rättvisa och ekonomisk livskraftighet.

Produkter
I Sverige finns till dags dato certifierat kaffe, te (Lipton), bananer och choklad. Kraft Foods kommer att använda Rainforest Alliance certifierad kakao genomgående för Côte d'Or och Marabou märkena till slutet av 2012.

Miljöhänsyn

  • Krav på ekologiskt: Nej det är inte en ekologisk märkning
  • GMO är förbjudet.
  • Gödsel: Man använder organiskt gödsel.
  • Vattenanvänding: Ja man har ett vattenbevaringsprogram.
  • Använding av bekämpningsmedel är tillåtet. Man följer UEPA United States Environmental Protection Agency och Europeiska Unionens, samt Pesticide Action Network North America (Dirty Dozen) listor om restriktioner.
  • Krav på förpackningsmaterialet: Nej. Vissa företag jobbar med FSC (Forest Stewardship Council) inom ramen för sitt eget arbete med företagsansvar (CSR).
Hälsa
Joniserande strålning: Inga krav
Inga specifika regler om livsmedelstillsatser.
GMO är inte tillåtet.

Etiska arbetsvillkor
Man följer International Labor Organization (ILO)s konventioner.
Farmarna har ett hälso- och arbetssäkerhetsprogram.
Det sociala programmet ska göras känt och tillgängligt för arbetarna på farmen.
Möter minst lagens minimilön i landet, ej levnadslön. (Man planerar att införa konceptet levnadslön till 2013 års uppdaterade standard.) För produktionsarbete eller betalning per andel måste arbetaren kunna tjäna sin minimilön på åtta timmars arbetsdagar under normala arbetsförhållanden.

Kontroll
Oberoende revisorer, Sustainable Farm Certification International, utvärderar sociala och miljö-initiativ. SFC är ett dotterbolag till Rainforest Alliance.
Frekvens på kontrollerna: Ingen information


Sammanfattning
Ja = tillåtet, Nej= inte tillåtet

GMO
K: Nej
RA: Nej

Kemiska bekämpningsmedel
K: Nej
RA: Ja

Konstgödsel
K: Nej
RA: Nej

Vattenanvändningspolicy
K: Ja finns
RA: Ja finns

Krav på miljöanpassade förpackningar
K: Ja
RA: Nej

Tillsatser
K: Nej
RA: Ja

Arbetsvillkor
K: Krav på ej undermåliga arbetsvillkor
RA: Ej levnadslön, enbart landets minimilön.

Summering miljökrav:
K= 7/7
RA= 3/7


Ps. En lärare som vi hade under en miljökurs berättade att den lilla groda som RA-märkningen avbildar har blivit utrotad eftersom den inte tålde de bekämningsmedel som är tillåtna enligt RA. Där kan vi snacka hyckleri och greenwash!

1 kommentar:

  1. Vilken bra sammanställning! Jag hade förstått att RA var sämre än krav, men inte exakt hur. Hoppas att det är ok att jag länkar till det här inlägget i min egen blogg, tycker att denna info är värd att spridas.

    SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...