tisdag 17 januari 2012

Kalkkrävande växter 
På begäran!
Här kommer en lista på vilka växter som blir glada av mer kalk (eller kalcium som jag skrev i förra inlägget..). Att spara äggskal och smula ned och blanda i jorden är alltså en väldigt bra idé för just dessa plantor. Det är således inte heller fel att plantera sådana frön i äggskalskrukorna nedan.
Generellt är det bra att kalka alla vanliga rabatter då och då eftersom det surt regn (jo det finns fortfarande) bidrar till att försura jordarna. Med vanliga växtrabatter menar jag rubbet utom kalkskyende växter som rododenron och hortensia för att nämna några. Har du skogstomt med barrträd eller försöker du anlägga en äng så är det ännu mer idé att införskaffa rätt ordentliga mängder kalk. Ett par frukostägg kommer i dessa fall inte att räcka.

Det är också bra att lägga äggskal i komposten om man har någon, då kalken neutraliserar komposten som annars kan bli rätt sur av för mycker gräsklipp etc.

Nåväl. Här kommer kalkälskarväxterna. Listan är direkt snott från ett företag som kränger kalktillskott för jordbruksodling. Ha därför överseende med att det eg. behovet av kalk kanske inte är så skriande som det verkar. Jordbruksodling är en helt annan business än en liten pallkrageodling, och därav även behovet av att tillföra näringsämnen till jorden.

Ärtor/Bönor är de mest kalkkrävande grödorna som odlas. Kalkningen bör ske inför sådd på vårvintern. Det beror dels på att baljväxterna är beroende av bakteriernas goda kvävefixering, vilka kräver högt pH. Genom tillförseln av kalcium och magnesium stimuleras klorofyllprocessen. Samtidigt optimeras nyttjandegraden av fosfor.
Vitkål har stort behov av kalk eftersom den kräver extremt högt pH-värde, gärna över 7,2, samt stor tillgång till magnesium.
Broccoli och blomkål kräver höga pH-värden samt fri tillgång till kalcium och magnesium.

Morötter vill ha ett högt pH samt fri tillgång till kalcium och magnesium.
Dill har behov av ett balanserat pH.
Persilja har behov av ett balanserat pH.
Jordgubbar kräver inte så högt pH-värde men tillgång till kalcium och magnesium.


Hur?
Kålväxter och morötter bör ha kalkad jord inför säsong så att det finns god tillgång av kalcium och magnesium direkt vid sådd och plantering.
Dill och persilja däremot kan kalkas efter sådd/plantering.
Jordgubbar kalkas vid sättning med en underhållskalk innehållande magnesium, vilket ger plantan gynnsamma förutsättningar.

Källa: Sma mineral
(Som tillsammans med ekoweb nominerar och utser årets ekoföretag "för att lyfta fram drivna personer och företag inom svensk ekologisk produktion".)

          
            


1 kommentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...