måndag 26 september 2011

Bees pollinate the ingredients of your life!

Supermiljöbloggen kan man läsa om att biodlingar i New York tidigare varit olagliga och bin har klassificerats som antingen ohyra eller dåligt anpassade för stadsliv. Nu har dock myndigheterna i NY tagit sitt förnuft till fånga och förstått fördelarna med biodlingar i städer.

I Stockholm har Bee urban upplåtit fadderskap av bikupor till företag i storstadsmiljö, bl.a. på Kulturhustaket och H&Ms huvudkonor vid Segels torg, Rosendals trädgårdar, Zinkensdamms kolonilottsförening och vid tyska skolan. Ett superbra initiativ tycker jag! Fler företag borde lockas av denna strålande idé, speciellt som honungen som produceras tillfaller fadderföretaget. Win win! Dags att föreslå en bifadderskap för din arbetsplats? Inte krångligare, men mycket coolare och smartare, än att skaffa ett företagsakvarium.

Men varför är det så viktigt med bin i storstan? De finns väl redan i naturen? Nja..Lite bifakta:

Visste du att var tredje tugga du äter är pollinerad av ett honungsbi? Det globala pollineringsvärdet bina utför är värderat till hisnande 1500 miljarder kr! 76 procent av det vi äter inom EU och 84 procent av all växtlighet är honungsbipollinerat. Under de senaste åren har det rapporterats från delar av världen att bin, i större grad än vanligt, börjat försvinna eller dö. USA, Italien, Kanada, Frankrike och Tyskland har drabbats mycket hårt. Vissa regioner har förlorat upp till 80 procent av sina bisamhällen under 2010. I Sverige förlorades 25 procent av bisamhällena.

Bieffekter:

Skulle bina försvinna helt skulle vi inte få tillgång till vare sig frukt, grönsaker eller kött. Vår kost skulle begränsas till majs, vindpollinerade sädesslag och ris. Vi skulle med andra ord få galopperande skörbjugg. I de områden där bina redan försvunnit, exempelvis i Sichuan i Kina, har man fått ta hjälp av byborna som handpollinerat fruktträden. Det är en dyrbar och mödosam process som inte är hållbar i större skala. Det har också blivit allt vanligare att man hyr i bin till sina åkrar, t.ex. hyr man in cirka 1 miljon bikupor per säsong endast till mandelodlingarna i USA.


Bifaktan kommer från Bee urbans hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...