torsdag 7 april 2011

Fina fisken?På fredag ska regeringen ta beslut om Sverige ska fortsätta tillåtas använda sig av ett EU-undantag för att få sälja fisk som innehåller höga halter av miljögiftet dioxin i landet. Fortsätta ja, för Sverige har använt sig av det undantaget i tio års tid till förmån för den svenska fiskenäringen. Att folkhälsan äventyras anses tydligen inte vara ett lika stort problem som att göra ett par goa fiskegubbar förbannade.

När jag pluggade ekotoxikologi på Södertörn fick jag min första lektion i Östersjöns fisktillstånd. Tidigare hade jag hört och förstått att barn och kvinnor i fertil ålder inte skulle äta fet fisk från Östersjön.
Men jag hade inte reflekterat över varför. Svalde fet-fisk-informationen på liknande sätt som när folk konstaterar att insjögäddor smakar dy. Ja okej liksom. Man ska tydligen inte äta östersjöfisk.
Men under min kurs i ekotoxikologi så fick jag veta bakgrunden till varför-frågan jag inte tidigare ställt mig.

Strömming och lax från Östersjön innehåller så höga halter dioxiner att de inte får säljas som djurfoder i något annat land, pga att de överstiger EUs gränsvärden för dioxiner. Men inom Sverige tillåts samma fisk att säljas i mataffärer trots att dioxinhalterna i fisken riskerar att ge skador på foster, försämrad inlärningsförmåga, minskad reproduktionsförmåga, samt ökad risk för cancer, diabetes och benskörhet. Det är med andra ord rätt dåligt att äta vår feta svenska östersjöfisk. Dessutom minns jag från föreläsningarna att dioxiner stannar i kroppen länge, så kvinnor som planerar att bli med barn bör inte äta östersjöfisk sex månader innan de blir gravida pga den förhöjda risken för fosterskador.

Det här kan man ju tycka är en viktig sak att informera om. Men de kostråd som livsmedelverket gett i tio års tid har, enligt en rapport, inte nått ut till mer än 17% av konsumenterna. Nu i dagarna har Naturskyddsföreningen gått ut och lobbat för att regeringen ska slopa EU-undantaget för att främja folkhälsan (EU:s gränsvärden ju är satta just för att skydda människors hälsa) vilket bör ge en vink om vilka intressen som rimligtvis borde väga tyngst. Jag tror tyvärr att jag redan vet svaret.
Läs mer om Naturskyddsföreningens pressmedelande om dioxinfisken här.

Eller lyssna på en underhållande debatt mellan Naturskyddsföreningens ordförande och  förbundsordföranden från Sveriges Fiskares Riksförbund i radioprogrammet Klotet på P1 här.Bilderna kommer från fiskeriverkets hemsida.

1 kommentar:

  1. Eskil Erlandsson har just talat om att regeringen tackar ja till EUs undantag för försäljning av fisk med för höga dioxinhalter. Nu krävs informationsinsatser så att allmänheten ska känna till att den är giftig.

    Ååååhhh ett så bra beslut!
    Kittlar dödsskönt i kistan! Bokstavligen.

    SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...