måndag 9 maj 2011

Det säger bara klick!


Ibland blir man så glad över att det finns människor som brinner för någonting så pass mycket att engagemanget övergår i handling och handlingen påverkar andra människor och som ringar på vattnet uppmärksammas och sprids engagemanget för frågan.

Precis så är det med stiftelsen Naturarvets engagemang för gammelskog i Sverige. Stiftarna Jenny och Ann växte upp i norra Sverige där de dagligen tog del av den vackra Svenska naturen. Under många år studerade och jobbade de utomlands. Utomlands upplevde de hur det är att leva i länder där den enda tillgången till naturen är parken. De ville inte att det skulle bli likadant i Sverige.

2004 bildade de därför Ett klick för skogen! där tanken är att varken en liten plånbok eller tidsbrist, skall utgöra hinder för den som vill hjälpa till och göra en konkret insats för Sveriges sista gammelskogar. Klicket är gratis genom att stiftelsens sponsorer ger en pott pengar för varje klick som görs. För att givare och sponsorer skall veta att deras skänkta pengar och insatser går till ändamålet har stiftelsen etablerat ett så kallat 90-konto. Hittills har två skyddsvärda och avverkningshotade skogar på mellan 70-80 hektar fått skydd genom klickare och andra bidrag. Nu pågår insamlingen för den tredje skogen, och än så länge har hela 722 800 kr har samlats in. Hjälp till du med!

Hur fungar det?
Med ett enkelt musklick gratis visar du din uppskattning till naturen genom att bidra till att mellan 2-30 dm² svensk gammelskog kan köpas upp och bevaras av Ett klick för skogen. Storleken på bevarad yta per klick varierar beroende på:
a) hur många sponsorer som är med och sponsrar Klicket just då
b) hur mycket sponsorerna betalar per Klick
c) priset på den aktuella skogen


Jag har själv http://www.ettklickforskogen.se/ som startsida vilket gör det lätt att komma ihåg att klicka en gång om dagen. Ett enkelt sätt att bidra till lite lättare samvete men framförallt en konkret insats för bevarandet av svensk gammelskog.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...