onsdag 18 maj 2011

(O)vanliga blåbärBlåbär är kanske den växtart som är viktigast för flest pollinerande insekter, däggdjur och fåglar i Sveriges skogar. Det är inte bara Olle och björnen som blir glada av blåa bär med andra ord. Blåbär är, förutom att vara viktigast, också en av de vanligaste arterna i vår natur, en så kallad nyckelart. Det är en art som andra arter är beroende av och som därav är betydelsefull för att ekosystemens balans ska bestå. Om blåbär skulle försvinna så skulle det således påverka långt mer än våra efterrättspajer!

Men blåbär kommer ju aldrig ta slut, om nu hela skogen är full?
Nja. Faktum är att det svenska skogsbruket är på god väg att förstöra de naturliga förutsättningarna för
blåbär ska trivas i skogarna. Detta tack vare att den planterade skogen är väldigt tät har ljuset svårt att nå ner till marken, vilket gör att få växter klarar av att leva på marken i en produktionsskog, blåbär och lingon har inte en chans. Dessutom gör skogsbrukets kalaverkningar och markberedning (tänk jordfräs, modell större) att marken skadas och att konkurrensen från andra mer snabbväxande arter, som gräs, blir för stor.

Faktum är att mängden vilda rovdjur också kan påverka blåbärens möjlighet att finnas kvar, eftersom varg och lo käkar älg och rådjur som i sin tur betar blåbärsris. Fler älgar och rådjur innebär alltså färre blåbärsris, men om rovdjuren håller älgstammen nere så betas inte blåbären så hårt.

Det kanske känns svårt att påverka den svenska skogsindustrin som konsument. Man kan välja FSC-märkta träprodukter och köpa bramiljövalsmärkt papper. Men det är minst lika viktigt att stödja miljöorganisationers olika skogsprojekt samt lyfta frågan i politiska sammanhang, att visa att man bryr sig helt enkelt.


Läs mer om blåbärssituationen här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...