tisdag 9 september 2014

Sveriges sämsta idé


 


Ni har kanske redan sett Greenpeace senaste kampanj; Sveriges sämsta idé? Som belyser dubbelmoralen i att statliga Vattenfall, dvs Sverige, vill bygga ut fler brunkolskraftverk i Tyskland. Om inte vill jag tipsa om att gå in och skriva under uppropet för tt Sveriges riksdagspartier skärper sig och avbryter dessa planer.

Kort bakgrund (klippt från kampanjens sida):

Statliga Vattenfall släpper ut nästan dubbelt så mycket koldioxid som hela Sverige. Nu planerar de att öppna fem nya kolgruvor och släppa ut ännu mer. 98% av svenska folket vill inte att Sverige ska satsa på kolkraft. Men Vattenfall storsatsar ändå, på bekostnad av klimat, miljö och framtida generationer. Vi kan, och måste, stoppa Sveriges sämsta idé.

Kolet i de planerade gruvorna skulle räcka för att fylla Globen med kol 2364 gånger. Som svensk medverkar du till brytning av 125 ton brunkol, det smutsigaste energislaget som finns.

Vattenfall har ökat sina koldioxidutsläpp, halverar satsningarna på vindkraft och vill Vattenfall bygga fem nya brunkolsgruvor i östra Tyskland. Det går tvärt emot regeringens direktiv om att Vattenfall ska leda omställningen till hållbar energiproduktion.


Och hörrni återigen finns en matris över hur partierna om de kan hålla tre löften efter valet i helgen:
 
1. Ett fossilfritt Vattenfall
Vattenfalls produktion av fossil energi ska fasas ut och alla planer på nya gruvor för att utvinna brunkol stoppas.
 
2. Ett hållbart Vattenfall
Vattenfall ska få ett nytt ägardirektiv som tydliggör att Vattenfall till och med 2030 ska ha ställt om hela sin ägarportfölj till 100 procent förnybar energiproduktion.
 
3. Ett klimatsmart Vattenfall
Vattenfall ska göra en klimatvinst genom att inte skjuta över problemen på andra. Existerande brunkolsverksamhet ska därför inte vara föremål för försäljning utan istället avvecklas.

Det är ju ganska tydligt att det här med att alla partier "är samma lika" inte riktigt stämmer. Bra att ta med i beräkningarna när du väljer partilapp på söndag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...